Monday, May 10, 2010

Kuliah 6

Hendaklah bersikap jujur kepada diri sendiri.

No comments:

Post a Comment

Surah alBaqarah